Anuncios

  Prazos do proceso de admisión - Réxime ordinario - Réxime para as persoas adultas Período ordinario de admisión Presentación de solicitudes : 23… Ler máis
Educación
    Prazos do proceso de admisión - Cursos de especialización Período ordinario de admisión Presentación de solicitudes:  23 xuño ás 9:00 horas ao 5… Ler máis
Educación
  Por Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, na data 31 de maio de 2022 acordouse concederlle ao Concello de A Cañiza,… Ler máis
Servizos xerais
O Alcalde informa que a feira do dia 6 de xuño de 2022 (luns) adiántase para o domingo 5 de xuño para non coincidir coa celebración da Romaría das… Ler máis
Servizos xerais
  AXUDAS  BÁSICAS DE EMERXENCIA DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2022   A Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello da Cañiza unha… Ler máis
Servizos sociais
Co obxecto de dar cumprimento ao establecido na base 21.3.2 das Bases Reguladoras e Convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan… Ler máis
Servizos xerais
  Nº Expediente   FEDER-EELL-2019-003477   Por Resolución favorable del IDAE, de fecha 22.01.2020 se acordó condeder al Ayuntamiento de A Cañiza una… Ler máis
Servizos básicos, obras, parques e xardíns
    Por Resolución favorable del IDAE, de fecha 22.01.2020 se acordó conceder al Ayuntamiento de A Cañiza una subvención por importe de 370.925,11… Ler máis
Urbanismo
Examinadas todas as solicitudes presentadas,  dentro das bases reguladoras das LIÑAS DE AXUDA CARA OS SECTORES MAIS DESFAVORECIDOS DO CONCELLO DA… Ler máis
Servizos económicos
Por Resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde do 26 de xaneiro de 2021,… Ler máis
Medio Ambiente
Listaxe definitiva de admitidos e excluidos e convocatoria para a primeira proba do procedemento Ler máis
Emprego
Resolución favorable del IDAE (Instituto de Diversificación del Ahorro Energético), de fecha 16.07.2020 de concesión de  una subvención por importe… Ler máis
Medio Ambiente