Anuncios

Examinadas todas as solicitudes presentadas,  dentro das bases reguladoras das LIÑAS DE AXUDA CARA OS SECTORES MAIS DESFAVORECIDOS DO CONCELLO DA… Ler máis
Servizos económicos
Por Resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde do 26 de xaneiro de 2021,… Ler máis
Medio Ambiente
Listaxe definitiva de admitidos e excluidos e convocatoria para a primeira proba do procedemento Ler máis
Emprego
Resolución favorable del IDAE (Instituto de Diversificación del Ahorro Energético), de fecha 16.07.2020 de concesión de  una subvención por importe… Ler máis
Medio Ambiente