Examinadas as solicitudes presentadas dentro das bases reguladoras das LIÑAS DE AXUDA CARA OS SECTORES MAIS DESFAVORECIDOS DO CONCELLO DA CAÑIZA POLA SITUACION PANDÉMICA, o Concello abre un prazo de 5 días naturais para subsanar erros

Servizos económicos

Examinadas todas as solicitudes presentadas,  dentro das bases reguladoras das LIÑAS DE AXUDA CARA OS SECTORES MAIS DESFAVORECIDOS DO CONCELLO DA CAÑIZA POLA SITUACION PANDÉMICA, para poder continuar coa tramitación das subvencións, o Concello abre un prazo de 5 días naturais a partir de mañá 14 de decembro, para que todos os interesados (empresas e autónomos ) poidan enmendar erros e aportar a documentación requerida.