Comisións informativas

Dependen do Pleno Municipal e están constituídas por unha serie de membros que designan os grupos políticos en proporción ao número de concelleiros que cada un deles ten no Pleno. A funcións das comisións concéntranse no estudo, informe e consulta dos temas que se someten ao Pleno, o seguemento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno e a xestión de todas aquelas funcións que o Pleno lle delegue directamente.

Comisión Mandato Tipo Data de inicio Data de fin
Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas 2019 - 2023 Permanente
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo, Personal y Asuntos Varios 2019 - 2023 Permanente