ANUNCIO: AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2022

Servizos sociais

 

AXUDAS  BÁSICAS DE EMERXENCIA DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2022

 

A Deputación de Pontevedra concedeu ao Concello da Cañiza unha subvención de 11.500 € para a prestación de Servizos Básicos de Emerxencia para o ano 2022.

Desta cantidade,  9.500 € están destinados á partida de Gasto Corrente e 2.000 € á partida de Investimento.

Dita axuda está dirixida a persoas vulnerables e con escasos recursos.

Máis información no Servizo de Atención Primaria do Concello de A Cañiza.

 

Deputación de Pontevedra