Organigrama

Estructura de la organización interna de las dependencias de la Administración municipal:

 

Alcaldía

 • Gabinete da Alcaldía
 • Comunicación

Grupos políticos

 • Grupo de goberno : PSdeG- PSOE 
 • Grupos políticos: PSdeG- PSOE e PARTIDO POPULAR 

 

Administración xeral e réxime interior

- Secretaría xeral
 • Asistencia a plenos
 • Xunta de goberno
 • Rexistro e certificacións
 • Información
 • Documentación e arquivo
 • Asesoría xurídica
 • Estatística
 • Padrón municipal  
 • Servizos municipais: Auga, lixo, saneamentos                         
 • Relacións veciñais
- Xestión de persoal
 • Administración de persoal laboral
 • Administración de persoal funcionario
- Lingua galega

- Parque móbil

- Servizos económicos

 • Intervención
 • Tesouraría

 

Área de Urbanismo

- Dirección da área de Urbanismo:
 • Servizo de licenzas e disciplina urbanística
 • Licenzas de obras
 • Licenzas de aperturas
 • Servizo de planeamento e xestión urbanística.
 • Planeamento
 • Patrimonio
- Parques e xardíns

- Contratación, servicios comunitarios e medio ambiente

 • Atención ao consumidor
- Circulación e seguridade cidadá
 • Tramitación de denuncias e recursos
 • Policía local
- Social
 • Servizos sociais de atención primaria
 • Escola Infantil Municipal de 0 a 3 anos de A Cañiza
-  Educación e mocidade
 • Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX): tramitación do carné xove)
 • Biblioteca Pública de A Cañiza ( pertence a rede de bibliotecas de Galicia e conta co programa    Internet nas bibliotecas de acceso gratuíto)
 • Axencia Municipal de Lectura de Valeixe ( tamén pertence a rede de bibliotecas de Galicia e conta co programa Internet nas bibliotecas de acceso gratuíto)
Cultura
Festas 
Deportes
Turismo