Urbanismo

DIRECCIÓN DE ÁREA DE URBANISMO
 

Concello da Cañiza . Oficinas Municipais. Servizo de Urbanismo
Planta 1ª- Rúa Oriente, nº 11
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tels. 986 651000- 986 651001
Fax: 986651190
Horario: de luns a venres (excepto festivos), de 9 a 14 horas.
O persoal técnico atende ao público os martes e xoves ( chamar con antelación para asegurar a cita)

A área de urbanismo comprende os seguintes servizos:

  • Licenzas e Disciplina urbanística: encárgase da tramitación e informe de licenzas (expedientes de obra maior e menor, apertura de actividades...) e dos expedientes derivados da comisión de infraccións urbanísticas.
  • Planeamento e Xestión Urbanística. Asume as tarefas relativas ao  Planeamento xeral e de desenvolvemento (informe e tramitación do plan xeral, plans parciais, especiais, de  sectorización, estudos de detalle e proxectos de urbanización), xestión do chan e cartografía.
  • Obras e Proxectos: as súas funcións vincúlanse á dirección e supervisión das obras e proxectos de iniciativa pública.