Servizos Sociais e de Atención Primaria Comunitaria

Trámites

Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – Baixo
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 652435
Fax: 986 651190
Horario de Atención de 9:30 a 13:30:
Días de atención: martes e xoves
Outros días solicitar cita previa chamando ao 986 65 24 35

Os Servizos sociais municipais son o sistema de protección social máis preto da cidadanía e do seu ambiente familiar e social, que desenvolve programas e presta axudas que favorecen a participación, integración e benestar social das persoas ou grupos dentro do seu contorno comunitario, especialmente daqueles que están ou corren o risco de estar en situación de carencia ou marxinación.

Os Servizos sociais municipais teñen por obxecto:

 • A detección e análise das necesidades e carencias sociais dos cañicenses.
 • A información, a orientación e o asesoramento á cidadanía sobre os seus dereitos sociais e os procedementos para o seu exercicio.
 • A prevención de problemáticas sociais no ámbito da comunidade.
 • A mellora da autonomía persoal.
 • A inserción social dos membros marxinados e excluídos da comunidade.
 • A animación e o desenvolvemento comunitario.
 • A mellora da cooperación e solidariedade expresada no voluntariado social.

Cóntase cos seguintes servicios:

 1.  PROXECTO DE INFORMACION - VALORACIÓN E ASESORAMENTO
 2.  PROGRAMA DE AXUDA A DOMICILIO
 3. SERVIZO DE CONVIVENCIA, DE PREVENCIÓN E DE INSERCIÓN SOCIAL
 4.  ATENCIÓN ESPECIALIZADA
 • Para os Menores
 • Para a Muller
 • Para os Maiores
 • Para persoas en desventaxa social
 • Para discapacitados
 • Para minorías étnicas e inmigración
 • Outros trámites