Prazos do proceso de admisión a Formación Profesional curso 2022-2023. Réxime ordinario e para persoas adultas

Educación
ORIENTACION LABORAL

 

Prazos do proceso de admisión
- Réxime ordinario
- Réxime para as persoas adultas

Período ordinario de admisión
Presentación de solicitudes : 23 xuño ás 9:00 ao 5 xullo ás 13:00 horas
Listaxe provisional de solicitudes: 8 xullo
Reclamación á listaxe provisional: 8 xullo ás 9:00 ao 12 xullo ás 13:00 horas
Listaxe definitiva de solicitudes: 19 xullo
1ª adxudicación: 19 xullo
Matriculación 1ª adxudicación: 19 xullo ás 9:00 ao 22 xullo ás 13:00 horas
2ª adxudicación: 27 xullo
Matriculación 2ª adxudicación :27 xullo ás 9:00 ao 29 xullo ás 13:00 horas
3ª adxudicación: 2 setembro
Matriculación 3ª adxudicación: 2 setembro ás 9:00 ao 6 setembro ás 13:00 horas
Adxudicación continuada (chamamento): 8 setembro ás 9:00 horas ao 23 setembro ás 13:00 horas

Período de solicitude de matrícula simultánea
Presentación de solicitudes*
*Sempre que existan prazas dispoñibles: 12 setembro ás 9:00 horas ao 15 setembro ás 13:00 horas
Matriculación*
*Sempre que existan prazas dispoñibles e con resolución positiva do servizo de inspección educativa: 21 setembro ás 9:00 horas ao 23 setembro ás 13:00 horas

Outras accións
Oferta das prazas vacantes dos módulos de réxime ordinario para o réxime para as persoas adultas: 9 setembro ás 9:00 horas ao 23 setembro ás 13:00 horas