Axente de Desenvolvemento Local (ADL)

A rede de técnicos e axentes de emprego é unha infraestructura de servicios, asesoramento e apoio impulsado pola Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia, para a implantación de políticas activas de emprego, a creación e consolidación de iniciativas empresariais e a xeración de novos postos de traballo no Ámbito local da Comunidade Autónoma de Galicia.
Servicios prestados pola rede.

  • Asesoramento e apoio para a creación de empresas e iniciativas á creación de emprego.
  • Colaboración na posta en marcha de proxectos empresariais creadores de emprego.
  • Orientación sobre mecanismos de axuda e apoio financieiro a empresas.
  • Búsqueda de oportunidades de negocio e investigación sobre as posibilidades de desenvolvemento económico no territorio dos diferentes proxectos.
  • Dinamización socioeconómica no ámbito local.
  • Participación en proxectos da Unión Europea.

Información sobre o servicio no concello
- Marcos Gómez González

Horario

Horario : de 9 a 13:30 nas dependencias do concello.

Dirección

Axente de emprego local do concello de A Cañiza
36880 A Cañiza Pontevedra
España