Taboleiro de anunciosIr a esta sección

27 de maio de 2021

ANUNCIO

 

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na sesión de data 4 de decembro de 2020 acordou concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por importe de 6.950,64 euros, para “RESTAURACION E POSTA EN VALOR DO ENTORNO DA FONTE DOS DOUS CANOS. A CAÑIZA” segundo o disposto nas bases reguladoras de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico – cultural dirixida aos concellos de Pontevedra para o ano 2020 (Expdte.: 20200030599) E para que conste a efectos de dar cumprimento ao esixido nas citadas bases asino a presente.

 

Documento asinado electrónicamente por LUIS ANTONIO GOMEZ PIÑA, Alcalde do Concello. 

compartir

axenda