Anuncios

do 26/09/2022 ao 29/09/2022 Área de Servizo - A CAÑIZA (A Cañiza) do 30/09/2022 ao 30/09/2022 Área de Servizo - A CAÑIZA (A Cañiza)   O horario de… Ler máis
Tráfico
DECRETO POLO QUE SE APROBA O REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO E A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Desde o 25 de maio de 2018, é de aplicación o… Ler máis
Seguridade
En cumprimento do establecido no artigo 13.2 da Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal do Xurado (B.O.E. nº 122 do 23 de Maio), a OFICINA DO CENSO ELECTORAL… Ler máis
Servizos xerais
APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN REGULAMENTO HONORES O Pleno do Concello de A Cañiza (Pontevedra), en sesión celebrada na data 28 de xullo de 2022,… Ler máis
Alcaldía
A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 10 de decembro de 2021, acordou concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por… Ler máis
Servizos básicos, obras, parques e xardíns
Bases  do VII CONCURSO DE CORTADORES DE XAMÓN A CAÑIZA 2022 ORGANIZADO POLO CONCELLO DA CAÑIZA E A ASOCIACION DE CORTADORES DE XAMÓN DE GALICIA   Ler máis
Cultura
Anuncio de licitación  NºExpediente 952/2022 Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Púb 952/2022  el 02-08-2022 a las 09:26 horas.… Ler máis
Servizos económicos
  Obxeto da subvención: Adquisición de bicicletas novas con pedaleo asistido en establecementos comerciais situados na Comunidade Autonoma de… Ler máis
Servizos de igualdade e benestar social
  Destinatarias: as empresas privadas formadas por mulleres e mulleres autónomas que inicien a súa actividade económica ou formalicen o Plan Activa… Ler máis
Emprego
    ALOXAMENTO NAS RESIDENCIAS DE XUVENTUDE. Curso 2022/2023 A Consellería de Política Social e Xuventude convoca prazas e bolsas nas súas… Ler máis
Educación
  AXUDAS A VALORIZACIÓN E SEGUNDA TRANSFORMACION DAS PYMES DA INDUSTRIA FORESTAL GALEGA E DO CONTRACT. BENEFICIARIAS: As pequenas e medianas empresas… Ler máis
Emprego
  BENEFICIARIOS: Nais e pais e persoas titoras de nenas e nenos ata os 12 anos de idade que se encontren no seguintes supostos: a) Que o neno ou a… Ler máis
Servizos de igualdade e benestar social