Anuncios

do 26/09/2022 ao 29/09/2022 Área de Servizo - A CAÑIZA (A Cañiza)do 30/09/2022 ao 30/09/2022 Área de Servizo - A CAÑIZA (A Cañiza) O horario de… Ler máis
DECRETO POLO QUE SE APROBA O REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO E A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOSDesde o 25 de maio de 2018, é de aplicación o… Ler máis
A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 10 de decembro de 2021, acordou concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por… Ler máis
 Obxeto da subvención: Adquisición de bicicletas novas con pedaleo asistido en establecementos comerciais situados na Comunidade Autonoma de… Ler máis
 BENEFICIARIOS:Nais e pais e persoas titoras de nenas e nenos ata os 12 anos de idade que se encontren no seguintes supostos:a) Que o neno ou a… Ler máis
 Por Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, na data 31 de maio de 2022 acordouse concederlle ao Concello de A Cañiza,… Ler máis
Co obxecto de dar cumprimento ao establecido na base 21.3.2 das Bases Reguladoras e Convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan… Ler máis
  Por Resolución favorable del IDAE, de fecha 22.01.2020 se acordó conceder al Ayuntamiento de A Cañiza una subvención por importe de 370.925,11… Ler máis