Padrón municipal de habitantes

  • Xestiona o rexistro administrativo no que constan datos dos veciños do termo municipal debidamente empadroados.
  • Expide os certificados de empadroamento e de convivencia.
  • Xestiona as baixas no rexistro.
  • Tramita os cambios de datos no padrón.

Trámites

  • Alta no padrón municipal de habitantes
  • Cambio de domicilio dentro do ámbito municipal
  • Certificado de empadroamento
  • Solicitude de certificado de convivencia
Horario

Horario: de Luns a venres: de 9:30 a 13:30 horas
Sábados: de 9:30 a 13:30 horas

Número de teléfono
986 651000
986 651001
986 651503
Fax
986 651190
Dirección

Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – 1ª andar
36880 A Cañiza Pontevedra
España