Comezan no Rañadoiro as obras de construcción dun novo pozo de barrena

Este novo pozo sumarase aos 7 existentes na infraestrutura que abastece de auga á Traída Municipal.

 

ESTE LUNS COMEZARON NO RAÑADOIRO AS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUN NOVO POZO DE BARRENA DE APORTE DE AUGA PARA A TRAÍDA MUNICIPAL

  • Unha obra cun investimento de execución de 67.821,13 euros, subvencionado polo Plan Concellos 2020 da Deputación de Pontevedra con 60.000,50€. O Concello aporta para esta obra  7.820,63 € de fondos propios
  • Este proxecto de captación de auga verase completado coa construcción dun segundo pozo de barrena no entorno do Depósito de Portoaugavella cun investimento de 88.398,95 €uros.
  • A empresa TESWATER GLOBAL, S.L.U é a mercantil adxudicataria desta obra e a encargada de captar auga para incrementar os aportes para o depósito de cabeceira de Augas Férreas que abastece á traída municipal.

 

As obras de perforación comezaron este luns nos terreos que o Concello da Cañiza ten dispoñibles na zona do Rañadoiro. Este pozo, xunto co de Portoaugavella, súmarase aos 7 existentes que foman parte da infraestrutura de aporte de auga á rede municipal.

Esta obra xurde da necesidade de mellorar o sistema de abastecemento de auga de consumo humano do núcleo da Cañiza. Unha instalación de máis de 40 anos que necesita renovarse para poder asegurar os aportes de auga e garantir axeitadamente o servizo.

As augas procedentes dos mananciais e pozos da infraestrutura municipal baixan considerablemente nos meses de verán. Esta circunstancia unida as graves perdas de auga sufridas na rede por roturas e fugas das canalizacións derivadas de obstruccións e da antigüedade da propia infraestrutura, provocan problemas no abastecemento que os veciños veñen sufrindo, sobre todo nos meses de seca.

Nos últimos meses dende o Concello estanse desenvolvendo numerosos traballos co obxectivo de mellorar o servizo: análisis da situación actual, tanto das captacións e cantidade de auga aportada ao servizo como da rede de abastecemento; limpeza dos mananciais e busca de fugas e roturas.

Ademáis e segundo manifestou o Alcalde Luis Piña esta mañá “dende o Concello fixemos un importante esforzo na captación de financiación para poder executar estes dous pozos que en total suman un investimento de 156.220,08 € e que o Concello non podía asumir con fondos propios visto o grave problema de endebedamento no que se atopan as arcas municipais”. 

 

O NOVO POZO DE BARRENA DO RAÑADOIRO SERÁ CAPAZ DE IMPULSAR UN CAUDAL DE MÁIS DE 5 M3/HORA ATA O DEPÓSITO DE AUGAS FÉRREAS E ESTARÁ CONTROLADO CUN SISTEMA DE TELEMANDO.

 

As obras de construcción deste proyecto denominado “Captación de Auga para subministro ao depósito de Augas Férreas” consistirán na realización dunha nova captación mediante un pozo de barrena de 150 m. de profundidade onde se instalará unha bomba sumerxible para auga limpa capaz de impulsar un caudal de 5 m3/h ata o depósito de Augas Férreas. 

Para impulsar a nova captación ao depósito executarase unha gabia pola marxe esquerda da pista de subida ao Pedroso onde tamén se instalará a canalización de alimentación eléctrica ata a ubicación do cadro de medida e protección do alumeado público.

Á chegada do depósito instalarase un medidor de caudal electromagnético para medir o caudal impulsado.

Para que o sistema de bombeo funcione á demanda e en automático, se instalará tamén un sistema de telemando entre a captación e o depósito de xeito que, ante a necesidade de auga no depósito, o telemando dará unha orde de arranque á bomba de captación. Este telemando estará integrado e no depósito estará cuberto cunha envolvente independente.