PROCEDEMENTO DE SELECCION DE BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS, ANO 2022. Prazo aberto do 14 de xullo ao 20 de xullo de 2022

Medio Ambiente

BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA NÚMERO 132 DO 13 DE XULLO DE 2022

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL
CAÑIZA, A
Persoal, oposicións

PROCEDEMENTO DE SELECCION DE BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS, ANO 2022

Con data 28/06/2022 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a contratación dunha Brigada de Prevención e Defensa contra Incedios, composta por un Xefe de Brigada, un Peón Conductor de Brigada e dous Peóns de Brigada.

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
AS BASES e demáis documentación se poden consultar no Taboleiro de Anuncios do Concello e na Sede Electrónica Municipal, con acceso a través da dirección electrónica:

http://caniza.sedelectronica.es/board