CONVOCATORIA: formación dunha Bolsa de Emprego coa ocupación de Auxiliar de Axuda ao Fogar, para o Servizo de S.A.F

Emprego

BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Con data 28/10/2022 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a formación dunha Bolsa de Emprego coa ocupación de Auxiliar de Axuda ao Fogar, para o Servizo de S.A.F, dependente da Área de Servizos Sociais Municipal do Concello.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais contados dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases e demáis documentación se poden consultar no Taboleiro de Anuncios do Concello e na Sede Electrónica Municipal, con acceso a través da dirección electrónica: http://caniza.sedelectronica.es/board.

BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR