Anuncio de Convocatoria para a creación dunha Bolsa de Emprego de MONITOR DE XIMNASIO

Emprego

Convocatoria:

Con data 27/07/2023 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a formación dunha Bolsa de Emprego coa ocupación de Monitor/a de Ximnasio para as Instalacións Municipais, deseñada para o Servizo de Deportes do Concello de A Cañiza, ano 2023.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais contados dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases e demáis documentación se poden consultar no Taboleiro de Anuncios do Concello e na Sede Electrónica Municipal, con acceso a través do enderezo electrónico: http://caniza. sedelectronica.es/board.

Publicación do Anuncio da Convocatoria no BOP nº 153 do 9 de agosto de 2023

Bases da Convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego para monitor de ximnasio