ANUNCIO. Concesión dunha subvención da Deputación de Pontevedra de 6.503,43 euros para “ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS”

Servizos xerais
Logo Deputacion Provincial de Pontevedra

 

Por Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, na data 31 de maio de 2022 acordouse concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por importe de 6.503,43 euros, para “ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA AS OFICINAS MUNICIPAIS” segundo o disposto nas bases reguladoras do Plan Concellos 2020. LIÑA 1 (número 2022031817)

E para que conste a efectos de dar cumprimento ao esixido nas citadas bases asino a presente.

Documento asinado electrónicamente por LUIS ANTONIO GOMEZ PIÑA, Alcalde do Concello.