Normalización lingüística

Entre as principais funcións deste servizo están:

  • Galeguización dos servizos municipais administrativos.
  • Promoción do idioma galego

Empezando polo uso interno: documentación escrita, formularios, formación lingüística do persoal, dotación de material de apoio, de xeito que calquera cidadán que se achegue ao Concello poida ser atendido en galego e esta sexa, progresivamente, a primeira lingua de comunicación.
Realizando outras actividades como servizo de asesoramento e información a todas as persoas ou entidades que o demanden: programación de cursos de lingua, campañas informativas ou de sensibilización e organización de actividades diversas.

Horario

Horario: luns a venres de 16:00 a 22:00 horas

Número de teléfono
986 652 132
Fax
986 651 190
Dirección

Casa de Cultura de A Cañiza
Rúa Progreso, s/n – 1º andar
36880 A Cañiza Pontevedra
España