AEROMODELISMO. Campeonato Gallego en la especialidad de «F3Q»

Fecha
to
Ubicación
En el campo de vuelo del Pastizal en Fontefría
Organiser
CLUBE VUELO A VELA FONTEFRÍA
Actividades

Campeonato gallego F3Q-2023 Veleros remolcados por avión a motor, organizado por el club Vuelo a Vela Fontefría por delegación de la Federación Aeronáutica Gallega - FAG ( prueba incluida en el calendario oficial de la actual temporada 2023 ).

Mecánica del campeonato - programa

Se intentó facilitar al máximo las cosas, consiguiendo establecer una mecánica de participación en la que la adrenalina es sustituida de forma contundente por las endorfinas.
Esta mecánica ya se utilizó en anteriores campeonatos gallegos organizados en el seno del club Furaventos.

  • Para los vuelos del campeonato se estableció una ventana temporal comprendida entre las 13:00 horas y las 19:00 horas del sábado 26 y entre las 10:00 y las 14:00 del domingo 27 .
  • Dentro de esta ventana cada piloto participante en el campeonato deberá realizar cuatro vuelos puntuables.
  • En cada vuelo de campeonato el planeador es remolcado mediante un avión a motor facilitado por la organización.
  • Una vez en altura, el planeador se desengancha del cabo de remolque.  
  • Desde este momento el velero debe realizar un vuelo de 10 minutos (600 s) exactos. Cada segundo de exceso o defecto respecto a los 600 s resta puntos.
  • El final del vuelo lo determina  la maniobra de aterrizaje, con el contacto del planeador con el suelo.
  • Esta maniobra de aterrizaje es de precisión, puntuando la distancia mínima a un punto marcado en el terreno.
  • De las cuatro mangas a realizar se eliminará la de peor puntuación.
Horario

Durante todo el fin de semana del 26 y 27 de agosto.

Qué é o Voo a Vela ou Voo sen motor

O VOO SEN MOTOR ou VOO A VELA é o voo que se realiza sen propulsión mecánica algunha, aproveitándose as correntes de aire ascendentes e as propias capacidades planadoras dos avións.

Loxicamente, para poñer a un planeador en voo é preciso recorrer a medios auxiliares de remolque.

O remolque, tanto en aviación tripulada como en aeromodelismo realízase mediante un torno mecánico (especialidade F3B), por un avión a motor (especialidade F3Q) ou ben mediante un motor auxiliar no propio planeador que é utilizado unicamente para tomar altura, non volvéndose a utilizar en todo o resto do voo (especialidade F3J). 

Nas xornadas do 26 e 27 de agosto celebramos o Campionato Galego na especialidade de F3Q.

Os planeadores para a especialidade de F3Q e F3Q-acro son os de maior tamaño e peso. As envergaduras dos avións máis comúns para esta especialidade oscila entre os 3,50 m e os 6 m, con masas entre 4 kg e 15 kg, véndose en moitos campos de voo avións que chegan aos 8 m de envergadura e ata 25 kg de masa.

Os remolcadores utilizados para poñer en voo estes planeadores teñen unha envergadura entre 2,5 m. e 3,5 m. metros con pesos entre o 10 kg e 25 kg e están motorizados con motores de gasolina
entre 50 cc. e 200 cc. Na especialidade F3Q os veleiros son remolcados ata unha altura de 200 m debendo permanecer en voo un tempo de 10 minutos seguido dunha aterraxe de precisión.

A especialidade F3Q impón respecto a moitos deportistas. Hai que ter os avións moi postos a punto, pero non só é isto, senón que hai que fiarse de que os remolcadores e os seus pilotos tamén cumpran esta esixencia.
 

 

O Campionato desenvolverase no Campo de Voo do Pastizal, en Fontefría

Situado no alto de Fontefría, na parroquia de Achas do Concello da Cañiza, nas proximidades do Toro de Osborne –motivo polo cal se inclúe a súa silueta no anagrama do club-.

Aínda que non é un terreo natural, debido a que se trata dun chan modificado artificialmente na década dos 70-80 para convertelo en pasteiro, no que se introduciron gramíneas foráneas
para forraxe de gando e piñeiros madeireiros, o resultado final é un extenso pasteiro idóneo para a práctica deportiva do aeromodelismo.

Neste lugar vén realizando desde o ano 2011, de forma continuada, a actividade deportiva obxecto do club: o voo a vela radio-control, tanto na faceta competitiva como adestramentos e voo de recreo.
 

 

Croquis acceso al Campo de Vuelo de o Pastizal en Fontefría