Praza dos Remedios - A Miñoteira

A Miñoteira acolle a boa parte dos pazos e casas solariegas da parroquia de Valeixe, a máis grande do municipio e con gran dinamismo económico. Desde esta praza podemos percorrer as súas callejuelas e descubrir múltiples recunchos moi interesantes con vistas destas casas nobres, viñedos, froiteiros, etc.

Localización
Valeixe

Cultural