Anexos Ordenanza Reguladora do Exercicio de Actividades de Apertura de Establecementos e Relación de determinadas Obras Previas no Concello de A Cañiza