2019 - 2023 - Rubén Muiños Martínez

Grupo político
PSOE de Galicia
Mandato
2019 - 2023
Data de inicio
Data de fin
Denominación / Cargo
Concellería delegada de Cultura, Educación e Patrimonio e para a parroquia de Oroso e o Couto.