Anuncios

ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPALPersoal, oposicións Por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a contratación dunha Brigada de Prevención e… Ler máis
Medio Ambiente
ANUNCIO De conformidade co disposto na Ordenanza Reguladora da concesión de subvencións destinadas ao fomento de actividades culturais e deportivas… Ler máis
Cultura
ANUNCIO PARA Á ADXUDICACIÓN DE 42 NICHOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DA CAÑIZA. De conformidade cos acordos adoptados polo Concello da Cañiza, mediante… Ler máis
Alcaldía
O Concello informa que está subvencionado cun total de 123.018,97€ para a activación do emprego para a anualidade de 2024, con cargo ao plan de obras… Ler máis
Emprego
LUIS ANTONIO GÓMEZ PIÑA, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE A CAÑIZA FAI  SABER : Dado que é de interese para este Concello favorecer o… Ler máis
Medio Ambiente
ANUNCIO Por Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, acordouse concederlle ao Concello da Cañiza, unha subvención por… Ler máis
Alcaldía
ANUNCIO Por Resolución da Presidencia da Deputación Provincial de Pontevedra, ACORDOUSE concederlle ao Concello da Cañiza, unha subvención por… Ler máis
Servizos básicos, obras, parques e xardíns
PROCEDEMENTO DE BOLSA DE EMPREGO SERVIZO DE AUXILIAR DE AXUDA AO FOGAR ANO 2023 ANUNCIO DE CONVOCATORIA Por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases… Ler máis
Emprego
Convocatoria: Con data 27/07/2023 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a formación dunha Bolsa de Emprego coa ocupación de Monitor/a de… Ler máis
Emprego
ANUNCIO DE CONVOCATORIA Con data 27/07/2023 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a formación dunha Bolsa de Emprego coa ocupación de… Ler máis
Emprego