ANUNCIO PARA Á ADXUDICACIÓN DE 42 NICHOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DA CAÑIZA.

Alcaldía

ANUNCIO

PARA Á ADXUDICACIÓN DE 42 NICHOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DA CAÑIZA.

De conformidade cos acordos adoptados polo Concello da Cañiza, mediante procedemento aberto licítanse 42 nichos no cemiterio municipal de A Cañiza, establecendo un canon de concesión cun importe de 1016,62 € /nicho.

Situación: cemiterio municipal da Cañiza

O prazo de presentación de ofertas é de  30 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación do derradeiro anuncio de licitación (dende o 7 de marzo ata o 19 de abril de 2024, ambos inclusive)

Consulta a tramitación e procedemento para a concesión dos mesmos no seguinte enlace do BOPPO Nº 47 do 6 de marzo de 2024:

 https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/03/06/2024014069

 

ANUNCIO PARA Á ADXUDICACIÓN DE 42 NICHOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DA CAÑIZA.

 

ANUNCIO PARA Á ADXUDICACIÓN DE 42 NICHOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DA CAÑIZA.

 

ANUNCIO PARA Á ADXUDICACIÓN DE 42 NICHOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DA CAÑIZA.