ANUNCIO de concesión dunha subvención de 5.989,50€ da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia para a elaboración do PACES

Medio Ambiente

Por Resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde do 26 de xaneiro de 2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014 – 2020 se lle concede ao CONCELLO DA CAÑIZA, unha axuda para a asistencia técnica na elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES), por importe de 5.989,50 €.