Anuncios

O Concello está subvencionado pola Deputación de Pontevedra cun total de 128.151,88€ para a anualidade de 2023 con cargo ao Plan Concellos. Durante… Ler máis
Emprego
Expediente 177/2021 ANUNCIO A Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 6 de agosto de 2021, adoptou, entre outros, o… Ler máis
Urbanismo
BOLSA DE EMPREGO ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO INTERINO Con data 31/10/2022 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases do procedemento de formación… Ler máis
Emprego
BOLSA DE EMPREGO TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL Con data 28/10/2022 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a formación dunha Bolsa de… Ler máis
Emprego
BOLSA DE EMPREGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO INTERINO Con data 31/10/2022 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases do procedemento de… Ler máis
Emprego
BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR Con data 28/10/2022 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a formación dunha Bolsa de… Ler máis
Emprego
do 26/09/2022 ao 29/09/2022 Área de Servizo - A CAÑIZA (A Cañiza) do 30/09/2022 ao 30/09/2022 Área de Servizo - A CAÑIZA (A Cañiza)   O horario de… Ler máis
Tráfico
DECRETO POLO QUE SE APROBA O REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO E A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Desde o 25 de maio de 2018, é de aplicación o… Ler máis
Seguridade
En cumprimento do establecido no artigo 13.2 da Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal do Xurado (B.O.E. nº 122 do 23 de Maio), a OFICINA DO CENSO ELECTORAL… Ler máis
Servizos xerais
APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN REGULAMENTO HONORES O Pleno do Concello de A Cañiza (Pontevedra), en sesión celebrada na data 28 de xullo de 2022,… Ler máis
Alcaldía
A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 10 de decembro de 2021, acordou concederlle ao Concello de A Cañiza, unha subvención por… Ler máis
Servizos básicos, obras, parques e xardíns
Bases  do VII CONCURSO DE CORTADORES DE XAMÓN A CAÑIZA 2022 ORGANIZADO POLO CONCELLO DA CAÑIZA E A ASOCIACION DE CORTADORES DE XAMÓN DE GALICIA   Ler máis
Cultura