AXUDAS PROGRAMA EMEGA para o fomento do emprendemento feminino.

Emprego
ORIENTACION LABORAL

 

Destinatarias: as empresas privadas formadas por mulleres e mulleres autónomas que inicien a súa actividade económica ou formalicen o Plan Activa no período comprendido entre  1 agosto 2021 e a data de fin do prazo de presentación de solicitudes.

LIÑAS DE AXUDAS:

  • LIÑA EMPRENDE: posta en marcha de novas iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino por conta propia e allea.
  • LIÑA ACTIVA: reactivación, consolidación ou implantación de medidas innovadoras en empresas constituidas por mulleres.
  • LIÑA ITEF: impulso da implantación de iniciativas empresariais de contido científico ou base tecnolóxica promovidas por mulleres.
  • LIÑA CONCILIA: axuda complementaria das anteriores para promover a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

 

  • As contías e requisitos específicos varían según a liña da axuda.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 12 de agosto de 2022.

+ información:  http://igualdade.xunta.gal/es/ayudas/subvenciones-para-el-apoyo-al-emprendimiento-femenino-programa-emega-ano-2022