Relación de ayudas otorgadas al amparo de las bases para concesión por concurrencia no competitiva de ayudas económicas covid-19

Servicios generales

Co obxecto de dar cumprimento ao establecido na base 21.3.2 das Bases Reguladoras e Convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021 faise pública a relación de beneficiarios das axudas outorgadas, en virtude da Resolución de Alcaldía núm. 2021-0895 de 29 de Decembro de 2021, ao abeiro das Bases e Convocatoria para a Concesión por Concorrencia non Competitiva de Axudas Económicas COVID-19 Concello de A Cañiza, financiadas pola Deputación de Pontevedra, ao abeiro do Plan Concellos Liña 2.


SOLICITANTE

NIF/CIF

AXUDA

CAMILO OLIVEIRA LORENZO

***6617**

227,28€

CONSTANTINO SILVA VAZQUEZ

***1307**

340,91€

JOSE MANUEL ANTON GONZALEZ

***1586**

426,13€

RAQUEL BABÍO GARCIA

***8190**

852,26€

INMOVIEIRO SL

***0543**

568,18€

ELECTRICIDAD PARADANTA SL

***2599**

681,81€

SANDRA OTERO LOPEZ

***1203**

937,49€

JULIO ORDOÑEZ DOMINGO

***7243**

681,81€

MARIA INMACULADA PRIETO GIL

***6774**

568,18€

JOSE PARADA ALONSO

***1108**

681,81€

JOSE ALFONSO REINALDO ALEJANDRO

***1257**

426,13€

FRANCISCO JOSE BARBA PEREIRA

***1385**

426,13€

FRANCISCO LORENZO RODRIGUEZ

***7580**

426,13€

JOSE LUIS BLANCO PARAMES

***1152**

227,28€

ANDRES CARPINTERO CRESPO

***1320**

511,36€

JUAN MANUEL IGLESIAS GONZALEZ

***7928**

1022,72€

JESUS CARPINTERO CRESPO

***7679**

340,91€

SONIA PUGA ALVARIÑO

***7715**

681,81€

NOELIA CASTILLO CODESEDA

***8600**

852,26€

MARIA ANGELES LORENZO RODRIGUEZ

***7579**

852,26€

MARIA PILAR PEREZ MOREDO

***1125**

1107,94€

OBDULIA GREGORIO TROITIÑO

***1788**

1107,94€

DISTRIBUCIONES SOTO CAÑIZA SL

***0397**

426,13€

PURIFICACION ALVAREZ GOMEZ

***2763**

1022,72€

MARIA TEIJEIRA MARTINEZ

***1364**

994,31€

SANDRA FIDALGO PUGA

***1319**

681,81€

MARIA VICTORIA BARROS GOMEZ

***2616**

681,81€

REBECA RODRIGUEZ COSTAS

***1393**

852,26€

CLAUDINO LORENZO RODRIGUEZ

***7838**

681,81€

JOANA FILIPA MEIRIÑO CAROLINO

***7945**

852,26€

ANTONIO MIGUEL MARTINS BAPTISTA

***9038**

852,26€

VALENTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

***7939**

681,81€

LUIS MIGUELEZ GARCIA

***7816**

596,58€

GERMAN BOUZO MARIÑO

***1202**

340,91€

MARIA ELENA MUÑOZ LOPEZ

***3892**

1022,72€

LINO ALONSO ANTON

***7376**

681,81€

MARIA JOSE COSTA GIL

***1109**

852,26€

MANUEL ALVAREZ ESTEVEZ

***1190**

1107,94€

PLACIDA GOMEZ ALEJANDRO

***1102**

568,18€

JOSE IGLESIAS EXPOSITO

***1256**

681,81€

MARIA JESUS ALONSO GOMEZ

***1168**

1107,94€

XESTION DE RESTAURANTES E CAFETERIAS SL

***4795**

568,18€

BEATRIZ RODRIGUEZ LOPEZ

***7960**

852,26€

M CARMEN BARROS GOMEZ

***1182**

852,26€

LAURA ESTEVEZ ALFONSO

***9114**

852,26€

NURIA ROMERO LORENTE

***1272**

937,49€

ROGELIO MIGUELEZ CRUZ

***1144**

596,58€

ARANZAZU RIBEIRO RODRIGUEZ

***1403**

1107,94€

M NIEVES LORENZO RODRIGUEZ

***1332**

511,36€

JUAN CARLOS ESTEVEZ PEREZ

***1240**

340,91€

PATRICIA ALONSO ANTON

***7376**

426,13€

EVA DOMINGUEZ GIL

***7183**

426,13€

MARIA JOSE LOPEZ FIDALGO

***1105**

681,81€

MANUEL SAMPAYO PEREZ

***1103**

568,18€

M. CARMEN PEREZ CERVIÑO

***5207**

426,13€

JAIME RODRIGUEZ VIEITEZ

***1161**

681,81€

JAIME DOMINGUEZ SANCHEZ

***1302**

767,04€

JOSE LUIS RODRIGUEZ PUGA

***1070**

511,36€

JULIO PEREZ GIRALDEZ

***6305**

227,28€

FERNANDO PINTOS FERNANDEZ

***1317**

1107,94€

ALSIRA OGANDO ALVAREZ

***1069**

681,81€

ISIDRO RODRIGUEZ PUGA

***7198**

426,13€

RECAREDO DOMINGUEZ SENAZ

***4298**

1278,4€

CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

***1102**

681,81€

JOSE ALVAREZ ROZADA

***1102**

539,78€

MARIA DE LA CONCEPCION GONZALEZ CASTRO

***4711**

681,81€

CARPINTERIA XESTEIRA SL

***2547**

426,13€

MARIA TERESA RODRIGUEZ GOMEZ

***6147**

596,58€

JOSE MARIA RODRIGUEZ LOPEZ

***1122**

596,58€

AMPARO GALDO SANTIAGO

***4763**

738,64€

SUSANA LORENZO BRIGAL

***2845**

511,36€

SANDRA PACHECO RODRIGUEZ

***7879**

340,91€

EMILIO BACELAR FERNANDEZ

***1071**

568,18€

ANGEL ALEJOS BRIGAL

***7919**

767,04€

JOSE LUIS PUZA CAO

***9327**

227,28€

MARTA REY ZARANDON

***4008**

553,97€

JOSE MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ

***4236**

681,81€

 

A Cañiza, na data que figura á marxe.

 

 

Documento asinado electrónicamente por LUIS A. GOMEZ PIÑA Alcalde do Concello de A Cañiza.