Taboleiro de anunciosIr a esta sección

26 de maio de 2021

ANUNCIO

ADMINISTRACIÓN LOCAL  MUNICIPAL

CAÑIZA, A
Persoal, oposicións  
 
CONVOCATORIA DE PROCEDEMENTO SELECTIVO DE BRIGADA MUNICIPAL DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS, ANO 2021
ANUNCIO DE CONVOCATORIA
 
Con data 12/05/2021 por Decreto de Alcaldía, aprobáronse as bases para a contratación dunha Brigada de Prevención e Defensa contra Incedios, composta por un Xefe de Brigada, un Peón Conductor de Brigada e dous Peóns de Brigada.
 
O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
 
As bases e demáis documentación se poden consultar no Taboleiro de Anuncios do Concello e na Sede Electrónica Municipal, con acceso a través da dirección electrónica: http://caniza.sedelectronica.es/board
 
Asinado dixitalmente á marxe, O Alcalde: Luis Antonio Gómez Piña.

ANUNCIO PUBLICADO NO BOP Nº 98 DO 26/05/2021

BASES DO PROCEDEMENTO

compartir

axenda