Taboleiro de anunciosIr a esta sección

29 de xuño de 2021

Procedemento iniciado mediante Resolución de Alcaldía, con cargo á subvención concedida segundo a Orde do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as Bases que regulan as axudas de subvencións para o fomento do emprego no Medio Rural ( APROL RURAL) e se procede a súa convocatoria para o ano 2021.

BASES DA CONVOCATORIA

compartir

axenda