ServizosIr a esta sección

Servizos socioculturais

Aula de Teatro Municipal, Axencia de Lectura de Valeixe., Centro Cultural de Miñoteira. Biblioteca Municipal da Cañiza, Edificio Multiusos, Centros Socioculturais., Inventario de centros e direccións, Coral Polifónica da Cañiza, Relación de Asociacións con domicilio social na Cañiza, Programación cultural

compartir

Formulario de solicitude de reparación de alumeado público
Abrir o formulario

Piscina municipal climatizada da Cañiza

Escola Infantil Municipal da Cañiza (0-3 anos)