ServiciosIr a esta sección

Alcaldía

Atención aos veciños, Matrimonios civís, Rexistro de Parellas de Feito, Comunicación e prensa.

ATENCIÓN AOS VECIÑOS
Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – 1ª andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 651000 – 986 651001 – 986 651503
Fax: 986 651190
Horario de atención: de luns a venres de 10:00 a 14:30 horas
Sábados: con cita previa

 

MATRIMONIOS CIVÍS
Casa do Concello:  Alcaldía
Rúa Oriente, nº 11 – 1º andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 651000 – 986 651001 – 986 651503
Fax: 986 651190
Horario de atención: de luns a venres de 10:00 a 14:30 horas


 

REXISTRO DE PARELLAS DE FEITO
Casa do Concello: Secretaría Xeral
Rúa Oriente, nº 11 - 1º andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.:986 651000 - 986 651001 - 986 651503
Fax: 986 651190
Horario de atención: de luns a venres de 10:00 a 14:30 horas

 

COMUNICACIÓN E PRENSA
Casa do Concello
Rúa Oriente, nº 11 – 1ª andar
36880 A Cañiza (Pontevedra)
Tel.: 986 651000 – 986 651001 – 986 651503
Fax: 986 651190
Horario de atención: de luns a venres de 10:00 a 14:30 horas


Facilita a información institucional para aos diferentes medios de comunicación.
Ocúpase da inserción da publicidade institucional remitida polos distintos servizos municipais.
Remite aos diferentes medios de comunicación as informacións facilitadas polos veciños e que poideran ser de interese comunitario.
Envía aos medios de prensa reportaxes periódicas para dar unha maior proxección ás posibilidades económicas, empresariais, turísticas e festivas do Municipio.

compartir

Formulario de solicitud de reparación de alumbrado público
Abrir el formulario

Piscina municipal climatizada de A Cañiza

Escuela Infantil Municipal de A Cañiza (0-3 años)