Servizos

ler máis Alcaldía

Atención aos veciños, Matrimonios civís, Rexistro de Parellas de Feito, Comunicación e prensa.

ler máis Servizos xerais

Atención ao cidadán, Persoal e Contratación,  Normalización lingüística,  Rexistro xeral ,  Padrón municipal de habitantes , Arquivo municipal , Axente de Desenvolvemento Local (ADL), Secretaría Xeral.

ler máis Servizos básicos, obras, parques e xardíns

Brigada Municipal de vías e obras, Brigada de emerxencias, Oficina municipal de información ao consumidor (OMIC), Punto Limpo e Medio Ambiente

ler máis Servizos económicos

Intervención. Fiscalización, orzamentos e contabilidade , Tesouraría,

ler máis Servizos urbanísticos

Dirección de área de Urbanismo

ler máis Servizos de igualdade e benestar social

Servizos sociais e de atención primaria.

ler máis Escola Infantil Municipal da Cañiza

A escola infantil municipal (EIM) é un centro de titularidade municipal, xestionado polo propio Concello de A Cañiza que escolariza a nenos e nenas de 0 a 3 anos empadroados no termo municipal.

ler máis Tráfico e seguridade

Ordenación da circulación, sinalización, aparcamento.

ler máis Policía Local

O Corpo da Policía Local ten como misión a protección do libre exercicio dos dereitos e liberdades e garantir a seguridade cidadá.

ler máis Servizos socioculturais

Aula de Teatro Municipal, Axencia de Lectura de Valeixe., Centro Cultural de Miñoteira. Biblioteca Municipal da Cañiza, Edificio Multiusos, Centros Socioculturais., Inventario de centros e direccións, Coral Polifónica da Cañiza, Relación de Asociacións con domicilio social na Cañiza, Programación cultural

Formulario de solicitude de reparación de alumeado público
Abrir o formulario

Piscina municipal climatizada da Cañiza

Escola Infantil Municipal da Cañiza (0-3 anos)