Servicios

leer más Alcaldía

Atención aos veciños, Matrimonios civís, Rexistro de Parellas de Feito, Comunicación e prensa.

leer más Servicios generales

Atención ao cidadán, Persoal e Contratación,  Normalización lingüística,  Rexistro xeral ,  Padrón municipal de habitantes , Arquivo municipal , Axente de Desenvolvemento Local (ADL), Secretaría Xeral.

leer más Servicios básicos, obras, parques y jardines

Brigada Municipal de vías e obras, Brigada de emerxencias, Oficina municipal de información ao consumidor (OMIC), Punto Limpo e Medio Ambiente

leer más Servicios económicos

Intervención. Fiscalización, orzamentos e contabilidade , Tesouraría,

leer más Servicios urbanísticos

Dirección de área de Urbanismo

leer más Servicios de igualdad y bienestar social

Servizos sociais e de atención primaria.

leer más Escola Infantil Municipal de A Cañiza

A escola infantil municipal (EIM) é un centro de titularidade municipal, xestionado polo propio Concello de A Cañiza que escolariza a nenos e nenas de 0 a 3 anos empadroados no termo municipal.

leer más Tráfico y seguridad

Ordenación da circulación, sinalización, aparcamento.

leer más Policía Local

O Corpo da Policía Local ten como misión a protección do libre exercicio dos dereitos e liberdades e garantir a seguridade cidadá.

leer más Servizos socioculturales

Aula de Teatro Municipal, Axencia de Lectura de Valeixe., Centro Cultural de Miñoteira. Biblioteca Municipal da Cañiza, Edificio Multiusos, Centros Socioculturais., Inventario de centros e direccións, Coral Polifónica da Cañiza, Relación de Asociacións con domicilio social na Cañiza, Programación cultural

Formulario de solicitud de reparación de alumbrado público
Abrir el formulario

Piscina municipal climatizada de A Cañiza

Escuela Infantil Municipal de A Cañiza (0-3 años)