NovasIr a esta sección

O Alcalde solicita a UFD Naturgy información polos constantes microcortes producidos no subministro eléctrico do casco urbano
Data de publicación: 13 de marzo de 2021

a empresa emitiu un informe técnico no que se desglosan as causas e feitos que orixinaron estas deficiencias nas dúas liñas que subministran á Cañiza: FRIEIRA808 e FRI802

O ALCALDE LUIS PIÑA SOLICITA Á EMPRESA UFD NATURGY UN INFORME SOBRE AS CAUSAS DAS DEFICIENCIAS NA CALIDADE DO SUMINISTRO ELÉCTRICO NO CASCO URBANO DOS ÚLTIMOS MESES

 

·  DENDE O CONCELLO SOLICITOUSE Á EMPRESA INFORMACIÓN POLOS CONSTANTES MICROCORTES DE SUBMINISTRACIÓN E SOBRETENSIÓNS SUFRIDAS NOS 3 ULTIMOS MESES E QUE FORON CAUSA DE QUEIXA POR PARTE DA HOSTELERÍA, COMERCIO E VECIÑANZA.

·   A EMPRESA COMPROMETEUSE A SEGUIR TRABALLANDO ATA MELLORAR DEFINITIVAMENTE  A CALIDADE DO SUBMINISTRO ELÉCTRICO NA CAÑIZA.

En contestación ao requerimento feito polo Alcalde Luis Piña o pasado 14 de decembro coa apertura do expediente 1250/2020, a subministradora UDF Naturgy acaba de remitir un informe sobre as causas que orixinaron os contínuos microcortes de subministración  eléctrico no núcleo urbano da Cañiza e barrios como o Cacharado durante os últimos meses.

Para elaborar este informe técnico a empresa efectuou varias inspeccións oculares en diferentes datas e ao longo da totalidade das liñas Frieira 808 e FRI802  que son as dúas liñas que alimentan a maioría dos clientes no termo municipal da Cañiza, ademais dos pertinentes análises das diferentes incidencias.

Como resultado destas inspeccións efectuáronse podas puntuais e retirada de cortizas depositadas polo vento sobre os condutores. Parte do trazado destas liñas discorre por zonas forestais e os temporais dos últimos meses influiron na mala calidade do subministro.

Por outra banda, o martes 26/01/2021, se produciron novos microcortes e disparos con reenganches da liña FRI 808, detectándose unha avería nas instalacións do Centro de Transformación dunha empresa do polígono industrial que estaba causando incidencias continuadas na liña.

O sábado 30/01/2021 vólvense a producir microcortes e disparos con reenganche. Nesta ocasión o fallo identifícase nun seccionador fusible de manobra danado nun apoio da  liña aérea na zona de Ameixeiras, para o que se programou a substitución deste elemento, normalizando o servizo a partires do 04/02/2021.

Desde estas reparacións non se volveron a rexistrar microcortes na liña de xeito frecuente.

Non obstante a empresa pon a disposición dos clientes a web www.ufd.es  e o teléfono gratuíto 900 111 999 para atender reclamacións.

compartir

axenda