Directorio

 

Farmacias

Farmacia Carreiro Fernández. Rúa Progreso, 58. Tel.: 986 651 044

Farmacia Sonia Mera Rancaño: Rúa Oriente, 3 Baixo.Tel.: 986 651 068

Farmacia Laureano García Fernández. Miñoteira, s/n – Valeixe. Tel.: 986 654 194


Oficina Correos e Telégrafos
Rúa Progreso, 95. Tel.: 986 651 169

Centro de Saude de A Cañiza
Rúa Vilanova, 28.Tel.: 986 651 376
Citas: 986 652 285

Cuartel da Garda Civil
Uceira-Oroso. Tel.: 986 651 002

Xulgado de Paz
Rúa Progreso, 51. Tel. 886 120 872

Cámping Municipal “Carballo do Marco”
Tels.: 986 652 126.  & Tel. Gerente. Luis Alonso: 667 667 097

Casa da Cultura de A Cañiza – (P.I.X.)
Rúa Progreso, s/n. Tel.: 986 652 132

Piscina Municipal Climatizada - Gimnasio
Rúa Progreso, s/n. Tel.: 986 652 328

Edificio Multiusos. Biblioteca Municipal
Rúa Progreso, 21. Tel.: 986 663 069

Centro Comarcal “A Paradanta”
Rúa Silleda, s/n. Tel.: 986 663 329

Centro Social de A Cañiza
Rúa Oriente: Tel.: 986 652 183

CAISS ( Centro de Asesoramento e Información da Seguridade Social)
Edificio Plaza de Abastos. Tel.: 986 651 510

Oficina ORAL
Rúa Progreso, 51. Tel. 986 65 10 65

Oficina Extensión Agraria
Rúa Progreso, 51. Tel. 986 65 11 20

INEM ( Oficina de A Cañiza )
Rúa Progreso, 51. Tel 986 65 14 12

Notaría ( A Cañiza )
Rúa Progreso, 51. Tel. 986 65 10 15

Residencia 3ª Edad Nuestra Señora del Rosario
Fundación San Rosendo ( Sobreiro – Valeixe)
986 654 170

Geriátrico Santa Teresa de A Cañiza
Fundación San Rosendo ( Rúa Castelao. nº 11 - A Cañiza)
986 182 918


COLEGIOS

CPI “A Cañiza” ( Centro Público Integrado )
Rúa Carballo do Marco. Tel. 986 65 11 73

Centro ESO “A Cañiza”
Rúa Carballo do Marco. Tel. 986 65 24 70

Centro Enseñanza Infantil e Primaria “Valeixe”
Touzosas – Valeixe. Tel. 986 65 41 09

IES “A Cañiza” ( Instituto Enseñanza Secundaria )
Uceira – A Cañiza. Tel. 986 65 13 47


Teléfonos de Urgencias

Policía municipal
Tel.: 639 334 900

Policía nacional
Tel.: 091

Guarda civil
Tel.: 986 651 002

Protección Civil
Tel.: 630 152 777

Urgencias (SOS)
Tel.: 112

Urgencias Médica Galicia
Tel.: 061

Centro Salud Cañiza
Tel.: 986 651 376
Tel.: 986 652 285

Cruz Roja Ponteareas
Tel.: 986 641 794

Ambulancias Cañiza
Tel.: 986 652 389

Servicios sociales
Tel.: 986 652 435

Hospital Meixoeiro
Tel.: 986 811 111

Oficina municipal de información al consumidor
Tel.: 986 66 30 69

Unión Fenosa (averías)
Tel.: 900 333 999


Parada de Taxis Cañiza
Tel.: 986 651 214

compartir