Corporación, comisións e plenoIr a esta sección

Corporacións democráticas

 

Corporacións democráticas

O 3 de abril de 1979 a Vila da Cañiza viviu as súas primeiras eleccións municipais democráticas e poucos días despois constituíase a primeira corporación municipal democrática integrada por 12 concelleiros do partido Unión de Centro Democrático (UCD) e 1 concelleiro do Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

        O primeiro Alcalde democrático electo foi César Xosé Mera Rodríguez, quen encabezaba o desaparecido partido UCD (Unión de Centro Democrático). Este Alcalde gañou por maioría absoluta todas as eleccións municipais que se celebraron nos anos 1983, 1987, 1991, 1995, 1999,2003 e 2007, pero dende o ano 1987 baixo as siglas do Partido Popular.

       

Relación de cañicenses que exerceron como concelleiros electos na Corporación Municipal do Concello de A Cañiza dende o ano 1976 ata a actualidade.

 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 1976

 1. César José Mera Rodríguez  (Alcalde – Presidente)
 2. Manuel Fernández Antón
 3. Eloy Soalleiro Antón
 4. Joaquín López Valeiras
 5. Dalmacio Martínez Soalleiro
 6. José B. Giráldez Paz
 7. Antonio Lorenzo Mojón
 8. Joaquín Pérez Moure
 9. Nelson Gómez Rodríguez
 10.  Benito Gallego Pérez

 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 1979

(primeiras eleccións locais democráticas celebradas o 3 de abril de 1979)

 1. César José Mera Rodríguez (Alcalde – Presidente)(UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 2. Tirso Luis Pérez Gómez (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 3. Francisco Fernández Novoa  (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 4. Antonio Estévez Lorenzo (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 5. Antonio Rey  Pascual (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 6. Francisco Domínguez Gil (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 7. José Domingo Fernández Estévez (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 8. Antonio Fernández Antón (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 9. Luis Rozada Castro (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 10. José Jovito Castro Sampayo (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 11. Luis Alvarez Fernández  (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 12. Amador Rodríguez Barcia (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 13. Francisco Pérez Fernández (hasta el 25-02-1982) ( oposición PSOE )
 14. Ricardo A. García Graña ( desde el 25-02-1982) ( oposición PSOE )

 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 1983 (Eleccións Locais celebradas o 8 de maio de 1983)

 1. César José Mera Rodríguez (Alcalde – Presidente) (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 2. Antonio Fernández antón (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 3. José Pérez Giráldez (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 4. Francisco Domínguez Gil (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 5. Albino Parada Salgado (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 6. Dalmacio González Costal (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 7. José Domingo Fernández Estévez (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 8. Dalmacio Martínez Fernández (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 9. Antonio Rey Pascual (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 10. José Vidal Pérez (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 11. Antonio Estévez Lorenzo (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 12. Manuel Gómez Antonio (UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO)
 13. Victorino Lourido García ( oposición PSOE )

 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 1987  (Eleccións celebradas o 10 de xuño de 1987)

 1. César José Mera Rodríguez (Alcalde – Presidente) (ALIANZA POPULAR)
 2. Antonio Fernández Antón (ALIANZA POPULAR)
 3. Mª del Pilar Antonio Gómez (ALIANZA POPULAR)
 4. José Pérez Giráldez (ALIANZA POPULAR)
 5. Albino Parada Salgado (ALIANZA POPULAR)
 6. Francisco Domínguez Gil (ALIANZA POPULAR)
 7. José Domingo Fernández Estévez (ALIANZA POPULAR)
 8. Dalmacio Martínez Fernández (ALIANZA POPULAR)
 9. Manuel Mera Rancaño (ALIANZA POPULAR)
 10. Gabriel Troncoso Troncoso (ALIANZA POPULAR)
 11. Luis Rozada Castro (ALIANZA POPULAR)
 12. Antonio Rey  Pascual (ALIANZA POPULAR)
 13. Victorino Lourido García  ( hasta el 16-06-1988 )  ( oposición PSOE )
 14. Rogelio Manuel Pereira Moreira ( desde el 16-06-1988 )  (oposición PSOE)

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL. MANDATO 1991 (Eleccións Locais celebradas o 26 de maio de 1991)

 1. César José Mera Rodríguez (Alcalde – Presidente) (Partido Popular)
 2. Mª Pilar Antonio Gómez (Partido Popular)
 3. Francisco Domínguez Gil (Partido Popular)
 4. Antonio Fernández Antón (Partido Popular)
 5. José Domingo Fernández Estévez (Partido Popular)
 6. Manuel Gregorio Pérez (Partido Popular)
 7. Albino Parada Salgado (Partido Popular)
 8. José Pérez Giráldez (Partido Popular)
 9. Jesús Pérez González (Partido Popular)
 10. Antonio Rey Pascual (Partido Popular)
 11. Luis Rozada Castro (Partido Popular)
 12. Gabriel Troncoso Troncoso (Partido Popular)
 13.  Luis Antonio Gómez Piña ( oposición PSOE )

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 1995 (Eleccións celebradas o 28 de maio de 1995)

 1. César José Mera Rodríguez (Alcalde – Presidente) (Partido Popular)
 2. Mario Domínguez Durán (Partido Popular)
 3. Francisco Domínguez Gil (Partido Popular)
 4. Mª Helena Fernández González (Partido Popular)
 5. Manuel Gregorio Pérez (Partido Popular)
 6. José Antonio Machado González (Partido Popular)
 7. Jesús Pérez González (Partido Popular)
 8. José Luis Suárez Iglesias (Partido Popular)
 9. Francisco Vidal Noriño (Partido Popular)
 10. Luis Antonio Gómez Piña ( oposición PSOE )
 11. José Martínez Carpintero ( oposición UNIÓN CONDADO PARADANTA)
 12. Julio Pérez Giráldez ( oposición UNIÓN CONDADO PARADANTA )
 13.  Mª del Pilar Teijeira Troncoso ( oposición PSOE )

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 1999 (Eleccións Locais  13 de xuño de 1999)

 1. César José Mera Rodríguez (Alcalde – Presidente) (Partido Popular)
 2. Mario Domínguez Durán (Partido Popular)
 3. Domingo Domínguez Martínez (Partido Popular)
 4. Mª Clara Estévez Alvarez (Partido Popular)
 5. Mª Helena Fernández González (Partido Popular)
 6. Camilo Gil Gil (Partido Popular)
 7. Manuel Gregorio Pérez (Partido Popular)
 8. José Antonio Gregorio Vázquez (Partido Popular)
 9. José Francisco Prieto González (Partido Popular)
 10. Francisco Vidal Noriño  (Partido Popular)
 11. Rafael Fernández Paramés ( oposición PSOE )
 12.  Luis Antonio Gómez Piña ( oposición PSOE )
 13. José Martínez Carpintero ( oposición UNIÓN CONDADO PARADANTA )

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 2003 (Eleccións Locais  25 de Maio de 2003)

 1. César José Mera Rodríguez (Alcalde – Presidente) (Partido Popular)
 2. Mario Domínguez Durán (Partido Popular)
 3. Manuel Gregorio Pérez (Partido Popular)
 4. José Francisco Prieto González (Partido Popular)
 5. Mª Helena Fernández González (Partido Popular)
 6. Mª Clara Estévez Alvarez (Partido Popular)
 7. Camilo Gil Gil (Partido Popular)
 8. José Francisco Vidal Noriño (Partido Popular)
 9. Manuel González Fernández (Partido Popular)
 10. Luis Antonio Gómez Piña ( oposición PSOE )
 11. Rafael Fernández Paramés ( oposición PSOE )
 12. Mª del Carmen Riveiro Hidalgo ( oposición PSOE )
 13. José Manuel Mosquera González  ( oposición PSOE )

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 2007 - 2011 (Eleccións Locais  27 de Maio de 2007)

 1. César José Mera Rodríguez (Alcalde – Presidente) (Partido Popular)
 2. Mª Helena Fernandez González (Partido Popular)
 3. Tomás Da Silva De Carvalho (Partido Popular)
 4. María Rosario Lorenzo Castillo (Partido Popular)
 5. Camilo Gil Gil (Partido Popular)
 6. María Clara Estévez Alvarez (Partido Popular)
 7. José Luis Pérez Rodríguez (Partido Popular)
 8. María de la Caridad Portabales barros (Partido Popular)
 9. Luis Antonio Gómez Piña ( oposición PSOE )
 10. Rosario Alvarez Fernández ( oposición PSOE )
 11. Rafael Fernández Paramés ( oposición PSOE )
 12. Saba González Lorenzo ( oposición PSOE )
 13. José Manuel Mosquera González ( oposición PSOE )

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 2011 - 2015 (Eleccións Locais  22 de Maio de 2011)

 1. Miguel Adolfo Domínguez Alfonso (Alcalde – Presidente) (Partido Popular)
 2. Tomás Da Silva De Carvalho (Partido Popular)
 3. Vanessa Iglesias Míguelez (Partido Popular)
 4. Ana Belén Alejandro Alvarez (Partido Popular)
 5. Carlos Rincón Moraña (Partido Popular)
 6. María Clara Estévez Alvarez (Partido Popular)
 7. Camilo Gil Gil (Partido Popular)
 8. Luis Antonio Gómez Piña (oposición PSOE)
 9. Mª Del Carmen Fernández Sampayo (oposición PSOE)
 10. José González Rodríguez (oposición PSOE)
 11. Mª José Rodríguez González(oposición PSOE)
 12. José Domínguez Alén (oposición PSOE)
 13. José Rodríguez Espiñeira (oposición ACCA)

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 2015 - 2019 (Eleccións Locais  24 de Maio de 2015)

 1. Miguel Adolfo Domínguez Alfonso (Alcalde – Presidente) (Partido Popular)
 2. Ana María Cerviño Alvarez (Partido Popular)
 3. Carlos Rincón Moraña (Partido Popular)
 4. Ana Belén Alejandro Alvarez (Partido Popular)
 5. Sonia Alvarez Gesteira (Partido Popular)
 6. José Rogelio Gómez Estévez (Partido Popular)
 7. Belén Domínguez Alvarez (Partido Popular)
 8. Luis Antonio Gómez Piña (oposición PSOE)
 9. María José Rodríguez González (oposición PSOE)
 10. Miguel Angel Gómez Antón (oposición PSOE)
 11. Rafael Fernández Fernández (Oposición PSOE)
 12. Verónica Rodríguez Rodríguez  (Oposición PSOE)
 13. Felipe Piña Teijeira (Oposición PSOE)

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL: MANDATO 2019 - 2023 (Eleccións Locais  26 de maio de 2019)

 1. Luis Antonio Gómez Piña - (Alcalde - Presidente) (PSOE)
 2. María José Rodríguez González (PSOE)
 3. Paula Bacelar Domínguez (PSOE)
 4. Miguel Anxo Gómez Antón (PSOE)
 5. Rubén Muiños Martínez (PSOE)
 6. Verónica Rodríguez Rodríguez (PSOE)
 7. José Antonio Estévez Vázquez ( Grupo Mixto)
 8. Miguel Adolfo Domínguez Alfonso (Oposición PP)
 9. Ana María Cerviño Alvarez ( Oposición PP)
 10. Carlos Rincón Moraña Oposición PP)
 11. Ana Belén Alejandro Alvarez Oposición PP)
 12. Ismael Giráldez Lage (PP)
 13. Mª Pilar Vicente Iglesias (PP)
compartir