Formación /actividadesIr a esta sección

Clases de ESO. Preparatorias para acadar o certificado

Todos os martes e xoves.

A partires do mes de novembro en horario de 17h00 a 20h00

inscrición na Biblioteca Municipal

 

Convocatoria: primeira quincena de xaneiro de 2017.

Obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de 18 anos nas convocatorias de maio e setembro.
Máis información doutras convocatorias e probas anteriores no siguinte enlace: http://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos

compartir