NovasIr a esta sección

Rematan as obras de colocación da varanda do Parque Central da Cañiza
Data de publicación: 02 de decembro de 2020

un elemento de seguridade que non estaba contemplado no proxecto inicial.

 

A construcción do parque costou 439.086,10€ aos que hai que engadir 67.522,00€ do pagamento de expropiacións dos terreos e 15.794,00€ de redacción do proxecto. Un total de 522.402,21 €

 

 • Para a obra de urbanización a Deputación Provincial aportou 415.362,70€ no marco do Plan Reequilibrio e do Plan Concellos  2017, 2018  e  2019.

 

 • O Concello tivo que asumir o pago con recursos propios da expropiación, do proxecto e un sobrecoste da obra de urbanización de 23.723,40€

 

 • O Parque Central da Cañiza permanecerá pechado mentres as medidas adoptadas pola crise sanitaria provocada pola COVID-19 sigan en vigor, medidas de aplicación en todos os parques infantís do Concello.

 

Tras o requerimento realizado dende a Alcaldía á dirección de obra debido á altura dun muro de sostén dun dos extremos do parque, por ofrecer perigo de caída aos usuarios, tras o replanteo final da construcción, se modifica o proxecto para correxir este risco. Foi necesaria a instalación de 61 m.l. de varanda en todo o perímetro para evitar caídas e asegurar o parque. Estas obras remataron a semana pasada.

A urbanización deste céntrico Parque foi subvencionado  en 415.362,70€ pola Deputación Provincial de Pontevedra. A colaboración iniciase o 28 de decembro de 2017 coa sinatura entre as dúas entidades dun Convenio polo que a Deputación se compromete a subvencionar a execución do proxecto “Urbanización do Parque Central do Concello da Cañiza”.  Esta colaboración formalízase coa sinatura, o  22 de xaneiro de 2018, dun 2º Convenio do Plan Reequilibrio por un importe de 306.573,72 €.

Nese mesmo ano a Deputación concede ao Concello outras subvencións, neste caso a través do Plan Concellos 2018/2019 de 76.643,43 €uros para a urbanización do parque, outra de 19.999,99 € para a dotación e instalación de luminarias e una terceira de 12.145,56 € para a colocación da varanda e a adquisición das canchas de fútbol sala e canchas de baloncesto, que non estaban incluidas no proxecto orixinal.

 

DESGLOSE DOS COSTES  e FINANCIACIÓN DO PARQUE CENTRAL:

 

 • Pago EXPROPIACIÓNS: 67.522,00€ (RECURSOS PROPIOS DO CONCELLO)
 • Honorarios por REDACCIÓN DO PROXECTO AO ESTUDIO OLA: 15.794,00€ (RECURSOS PROPIOS DO CONCELLO)
 • Coste da construcción e urbanización do parque: 439.086,10€
 • Subvención Plan REEQUILIBRIO DA DEPUTACIÓN: 306.573,72€ desagregado:
  • Plan anualidade 2017: 122.766,67€
  • Plan anualidade 2018: 122.766,67€
  • Plan anualidade e 2019: 61.040,38€
 • Subvención Plan Concellos 2018/2019 da Deputación, Liña 1: 76.643,43€
 • Subvención Plan Concellos 2018/2020 da Deputación para luminarias: 19.999,99€
 • Subvención Plan Concellos da Deputación para varanda e adquisición de canchas de fútbol e baloncesto: 12.145,56€.
 • Sobrecoste da urbanización a cargo dos RECURSOS PROPIOS DO CONCELLO: 23.723,40€

TOTAL COSTE:  522.402,21 €

 

 

 

 

compartir

axenda