NovasIr a esta sección

ANUNCIO DE LICITACIÓN. BAR CAFETERÍA CAMPING. EXP. 525/2020
Data de publicación: 17 de xuño de 2020

O Concello da Cañiza anuncia hoxe a licitación para a explotación do bar cafetería do CAMPING MUNICIPAL CARBALLO DO MARCO para este verán (do 1 de xullo ao 30 de setembro de 2020).

Prazo de presentación da oferta: ata o 23/06/2020 ás 23:59:59

 

OS INTERESADOS PODEN ACCEDER AO EXPEDIENTE 525/2020 A TRAVÉS DA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DO SECTOR PÚBLICO PARA COÑECER OS PREGOS DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS E ECONÓMICOS E CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS.

A partires de hoxe queda aberto o prazo para todos aqueles interesados en acceder ao proceso de licitación para a explotación do servizo de bar cafetería do Camping Municipal durante o verán de 2020 ( dende xullo ata setembro, ambos incluídos).

Os enlaces para acceder aos pregos de prescripcións técnicas e claúsulas administrativas e condicións particulares do contrato menor, son:

ENLACES Á PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN:

CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS E CONDICIÓNS PARTICULARES

PREGOS DE PRESCRIPCIONS TECNICAS

A documentación presentarase nun único sobre/archivo electrónico a través da Plataforma de Contratación do Sector Público, dacordo co previsto na Guía dos Servizos de Licitación Electrónica para empresas que poderán atopar no siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.  Neste documento guíase ao licitador para preparar e enviar a documentación e os sobres que compoñen as ofertas.

 

compartir

axenda