NovasIr a esta sección

Aberto dende hoxe o prazo de solicitude de subvencións para as Asociacións Culturais e Deportivas
Data de publicación: 02 de xuño de 2020

O prazo remata o 30.06.2020

Presentación obrigatoria a través da Sede Electrónica do Concello da Cañiza: https://caniza.sedelectronica.es/info.0

APERTURA DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR PERSOAS FÍSICAS OU XURÍDICAS PARA O ANO 2020.

 

Data de publicación no BOPPO nº 103: 1 de xuño de 2020

Inicio do prazo de presentación de subvencións: 2 de xuño de 2020

Remate do prazo de presentación de documentación: 30 de xuño de 2020.

Modo de presentación: obrigatoriamente pola Sede Electrónica do Concello da Cañiza. https://caniza.sedelectronica.es/info.0

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POLOS BENEFICIARIOS.

 1. Instancia solicitando subvención
 2. Copia estatutos registrados por la Xunta de Galicia
 3. Copia del CIF de la asociación
 4. Copia del DNI del Presidente de la asociación
 5. Memoria de actividades
 6. Presupuesto anual de gastos
 7. Factura original por un importe superior a la subvención solicitada
 8. Certificado de financiación prevista para anualidad / declaración
 9. Certificado secretario de los cargos actualizada
 10.   Certificado estar corriente con la Seguridad Social y Agencia Tributaria (resguardo provisional de haberlas pedido )
 11.  Declaración jurada de haber recibido otras ayudas para esta misma finalidad
 12. Certificado de la cuenta bancaria

 

compartir

axenda