Corporación, comisións e plenoIr a esta sección

Concellerías

 

Concellerías

 

As eleccións municipais celebradas o 24 de maio de 2015 deron como resultado 7  concelleiros ao Partido Popular e 6 concelleiros ao Partido Socialista Obrero Español.


Delegacións

Concelleiros do Equipo de Goberno (Partido Popular)

 

Miguel Adolfo Domínguez Alfonso Alcalde – Presidente. Queda reservado para a Alcaldía

todo o referente ás áreas de Servizos Xerais ( Auga, saneamento, alumeado público, limpeza, recollida de lixo, reciclaxe e mantemento das instalacións municipais), promoción turística e protección e conservación do patrimonio, recursos humanos, atención cidadá, ordenación do territorio, urbanismo e o visto e prace sobre o resto das concellerías creadas.

 

Dnª.Ana María Cerviño Álvarez: Concellería delegada de Industria e Comercio (Industria, comercio e promoción do emprego e novas tecnoloxías). Economía e Facenda, Benestar e Servizos Sociais, Vivenda. Medio Ambiente. Medio Rural (agricultura, gandeiría e montes), Calidade e avaliación ambiental. Desenvolvemento rural (caza e pesca e parques e xardíns) e para a parroquia de Oroso. 1º TENIENTE DE ALCALDE.

 

D-Carlos Rincón Moraña. Concellería delegada de Cultura e para as parroquias de Achas e de Franqueira.

 

Dª.Ana Belén Alejandro Álvarez. Concellería delegada de Sanidade, Muller e Igualdade   e para a parroquia de O Couto.

 

D. Rubén Fernández Reinaldo. Concellería delegada de Deporte e Xuventude ( Clubes Deportivos, escolas municipais, eventos deportivos e actividades extraescolares) e para a parroquia de Petán.

 

Dª Sonia Alvarez Gesteira. Concellería delegada de Participación Cidadá e relacións institucionais con asociación e colectivos, cemiterios, educación e para a parroquia de Valeixe.

 

D. José Rogelio Gómez Estévez.  Concelleira delegada de Vías e Obras, Seguridade Cidadá, Bombeiros e Protección Civil e para as parroquias de Parada de Achas e Luneda.

 

Concelleiros da Oposición (PSOE)

 

Luis Antonio Gómez Piña

Miguel Angel Gómez Antón

Rafael Fernández Fernández

María José Rodríguez González

 

 

  Concellerias 2015.pdf
compartir