Formación /actividadesIr a esta sección

Curso para acadar as Competencias en Ofimática: CODIX

con profesor presencial en Aula

amplía información na Biblioteca Municipal: 986 66 30 69

Clases de CODIX . Aplicaciones informáticas .

Profesor: Alexandre Maestre

Lugar: Casa de Cultura. Aula CeMIT

Gratuita

Inscrición Biblioteca. Evita

Inicio das clases o 17 de setembro.

 

Temario do curso en sistema operativo LINUX

• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico

Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer

Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc

Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base

Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress

As probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (convocatoria en novembro).

Tentaremos que se realice na aula de Cañiza, como nestes 3 útimos anos.

 

ENLACE XUNTA, VER CONVOCATORIAS

https://cemit.xunta.gal/es/codix

 

compartir